Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. 0 1,5 Vstupy
02. 0 1,0 Vstupy
03. 0 2,0 Vstupy
04. 0 1,6 Vstupy
05. 0 1,8 Vstupy
06. 0 0,3 Vstupy
07. 0 0 Vstupy
08. 0 0 Vstupy
09. 0 0 Vstupy
10. 0 1,3 Vstupy
11. 0 1,4 Vstupy
12. 0 1,0 Vstupy
13. 0 1,0 Vstupy
14. 0 0,6 Vstupy
15. 0 0,8 Vstupy
16. 0 0 Vstupy
17. 0 0 Vstupy
18. 0 0 Vstupy
19. 0 0,2 Vstupy
20. 0 0 Vstupy
21. 0 0 Vstupy
22. 0 0 Vstupy
23. 0 0 Vstupy
24. 16,4 0,4 Vstupy
25. - - Vstupy
26. - - Vstupy
27. - - Vstupy
28. - - Vstupy
29. - - Vstupy
30. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. SÚH, Hurbanovo
  2. CVČ e.p. Domino, Košice
  3. Hvezdáreň, Humenné
  4. Hvezdáreň, Michalovce
  5. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto