Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. 11,8 1,0 Vstupy
02. 12,0 1,0 Vstupy
03. 2,8 1,5 Vstupy
04. 0 0 Vstupy
05. - - Vstupy
06. 0 0 Vstupy
07. 0 0 Vstupy
08. 0 0 Vstupy
09. 0 0 Vstupy
10. 0 0 Vstupy
11. 0 0,3 Vstupy
12. 0 0 Vstupy
13. 0 0 Vstupy
14. 0 0 Vstupy
15. 0 0 Vstupy
16. - - Vstupy
17. - - Vstupy
18. - - Vstupy
19. - - Vstupy
20. - - Vstupy
21. - - Vstupy
22. - - Vstupy
23. - - Vstupy
24. - - Vstupy
25. - - Vstupy
26. - - Vstupy
27. - - Vstupy
28. - - Vstupy
29. - - Vstupy
30. - - Vstupy
31. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. SÚH, Hurbanovo
  2. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto
  3. HaP, Prešov