Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. 11,0 0 Vstupy
02. - - Vstupy
03. 0 0 Vstupy
04. - - Vstupy
05. 0 0 Vstupy
06. 0 0 Vstupy
07. 0 0 Vstupy
08. 0 0 Vstupy
09. 0 0 Vstupy
10. - - Vstupy
11. 0 0 Vstupy
12. 0 0,5 Vstupy
13. 0 1,0 Vstupy
14. 0 1,0 Vstupy
15. 0 0 Vstupy
16. - - Vstupy
17. 0 0 Vstupy
18. 0 0 Vstupy
19. 0 0 Vstupy
20. 0 0 Vstupy
21. - - Vstupy
22. - - Vstupy
23. - - Vstupy
24. - - Vstupy
25. - - Vstupy
26. - - Vstupy
27. - - Vstupy
28. - - Vstupy
29. - - Vstupy
30. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. Hvezdáreň, Humenné
  2. CVČ e.p. Domino, Košice
  3. Hvezdáreň, Michalovce
  4. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto