Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. 15,6 0,8 Vstupy
02. 18,3 0,2 Vstupy
03. 20,6 0,2 Vstupy
04. 16,6 0 Vstupy
05. 10,3 0 Vstupy
06. 0 0 Vstupy
07. 11,0 1,0 Vstupy
08. 14,4 2,0 Vstupy
09. 13,6 2,4 Vstupy
10. 13,5 1,8 Vstupy
11. 11,0 0 Vstupy
12. 14,0 0 Vstupy
13. 14,0 0 Vstupy
14. 13,0 0 Vstupy
15. 11,8 0 Vstupy
16. 11,5 0 Vstupy
17. 16,3 1,0 Vstupy
18. 26,0 1,7 Vstupy
19. 24,0 2,0 Vstupy
20. 11,0 2,5 Vstupy
21. 0 1,0 Vstupy
22. 0 0,5 Vstupy
23. 0 0 Vstupy
24. 0 0 Vstupy
25. 0 0 Vstupy
26. - - Vstupy
27. - - Vstupy
28. - - Vstupy
29. - - Vstupy
30. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. Hvezdáreň, Michalovce
  2. SÚH, Hurbanovo
  3. CVČ e.p. Domino, Košice