Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. - - Vstupy
02. 0 0,7 Vstupy
03. 0 1,0 Vstupy
04. 0 1,6 Vstupy
05. 0 2,0 Vstupy
06. 0 2,0 Vstupy
07. 0 0,7 Vstupy
08. 0 0,8 Vstupy
09. 0 0,2 Vstupy
10. 0 0 Vstupy
11. 0 0 Vstupy
12. 0 0 Vstupy
13. 0 0 Vstupy
14. 0 0 Vstupy
15. 0 0 Vstupy
16. 0 1,3 Vstupy
17. 0 0,3 Vstupy
18. 0 0 Vstupy
19. - - Vstupy
20. - - Vstupy
21. - - Vstupy
22. - - Vstupy
23. - - Vstupy
24. - - Vstupy
25. - - Vstupy
26. - - Vstupy
27. - - Vstupy
28. - - Vstupy
29. - - Vstupy
30. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. Hvezdáreň, Michalovce
  2. SÚH, Hurbanovo
  3. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto
  4. HaP, Prešov