Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa

Spolupráca

V prípade vážneho a seriózneho záujmu sa do pozorovacej siete môžete zapojiť aj vy. Ďalšie informácie na: slnkoastropresov.sk.
Dnešní prispievatelia:
  1. SÚH, Hurbanovo
  2. CVČ e.p. Domino, Košice
  3. Hvezdáreň, Humenné
  4. Hvezdáreň, Michalovce
  5. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto