Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa

R

11,0

F

1,8
Viac informácii
Dnešní prispievatelia:
  1. Hvezdáreň, Humenné
  2. Jiří Konečný, Hlivice
  3. Hvezdáreň, Michalovce
  4. SÚH, Hurbanovo
  5. Hvezdáreň, Kysucké Nové Mesto